Presentació

Creiem que aquest nou país que imaginem i volem construir requereix un nou partit que, recollint els millors actius de l’ahir i de l’avui, ajudi a construir la Catalunya rica, justa i plena del demà.

El Partit Demòcrata Europeu Català (PDECAT) és un partit polític demòcrata, catalanista, independentista, europeista, humanista i republicà que serveix al progrés i la llibertat de Catalunya i dels ciutadans. En conseqüència el Partit Demòcrata Europeu Català vol que Catalunya s’organitzi políticament com un estat independent, sense renunciar a la via unilateral per assolir aquests objectiu, que garanteixi els drets i llibertats inalienables del seus ciutadans.

Som un partit transversal, format per persones de diversos orígens, idees i creences. Naixem des de la societat per a tota la societat, més preocupats per les persones que presoners de les doctrines, allunyat de plantejaments dogmàtics, de prejudicis o d’extrems ideològics del passat que pretenen tenir respostes per a tot.

Som un partit obert, permeable, transparent, compromès amb la tolerància zero a la corrupció, flexible, capaç d’adaptar-se als canvis constants i ràpids que defineixen les societats modernes i avançades com la catalana.

Som un partit que representa la centralitat política i social. Tenim vocació de representar a la majoria de la societat catalana i, per tant, de ser decisius en els moments històrics del nostre país. El PDECAT neix com un partit amb mentalitat de govern i per tant amb vocació de transformar la realitat per la via dels fets.

Som un partit amb un funcionament intern plenament democràtic, on els associats determinen la decisió dels plantejaments ideològics i en l’elecció dels candidats interns i externs, i que fomenta les bones pràctiques dels seus dirigents. La meritocràcia n’és l’element nuclear i ens dotem d’un règim d’incompatibilitats de càrrecs i limitació de mandats.

Som un partit que té somnis, ideals i projectes, i que alhora és realista i explica els problemes amb tota la seva complexitat. Defugim les solucions irreals que no arreglen els problemes. Pensem que els projectes s’aconsegueixen cada dia amb accions i decisions concretes. Busquem més l’efecte i no l’efectisme, l’acció i no la inacció, el fer el bé més i  no quedar bé.

Per poder portar a terme les seves funcions, el Partit Demòcrata Europeu Català es finança amb un sistema mixt d’aportacions públiques i aportacions dels associats i donacions de particulars. Totes elles han de ser sotmeses a la màxima transparència, control i rendiment de comptes.

En resum, el Partit Demòcrata Europeu Català és un  partit que neix al segle XXI, pensat pel Segle XXI, fruit de l’experiència política del catalanisme, amb l’objectiu d’aconseguir convertir Catalunya en un estat independent membre de la Unió Europea i de les Nacions Unides, i amb el  propòsit de servir al futur Estat amb vocació de centralitat política i d’esperit social, liberal i humanista.

Un partit que neix per viure el projecte europeu a Catalunya: pau, llibertat, justícia,  democràcia de qualitat, drets fonamentals de les persones, prosperitat, inclusió social, cohesió social, justícia social, respecte al medi ambient i solidaritat entre pobles i nacions.

(Preàmbul dels estatuts del partit)