El Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) neix com un partit obert, permeable, transparent, capaç d’adaptar-se als canvis constants i ràpids que defineixen les societats modernes i avançades com la catalana i plenament convençut que la confiança dels ciutadanes i ciutadanes en els seus representants polítics només es pot assolir si aquests disposen de totes les eines al seu abast per a dur a terme la seva tasca de control envers la gestió interna dels partits.

Per aquest motiu, i perquè creiem fermament que la transparència, l’ètica i la política són indissociables, posem a disposició de tots els ciutadans i ciutadanes i de totes les persones associades un portal des d’on es pot accedir a tota la informació per al seu coneixement.

Convenis d’associació

JOVENTUT NACIONALISTA DE CATALUNYA (JNC)

La Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) és una organització política juvenil, sobirana, amb entitat jurídica pròpia que mitjançant el conveni d’associació formalitzat el 24 de juliol de 2017 amb el Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), es vincula a aquesta formació política per a la promoció d’un mateix missatge polític, programàtic i ideològic.

Conveni d’associació entre el PDeCAT i la JNC

JNC – Seu Nacional
C/ Puig-Reig, 10 baixos
08006 Barcelona
Tel. 93 237 58 40
jnc@jnc.cat
http://www.jnc.cat/

Conveni de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques amb la Universitat de Barcelona

Parts: Universitat de Barcelona i Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT)

Objecte del conveni: El desenvolupament de pràctiques acadèmiques externes d’estudiants de la Universitat de Barcelona al PDeCAT

Durada del conveni: Signat el 16/03/2017 amb una durada d’un curs acadèmic, quedant renovat automàticament si no consta una denúncia escrita de finalització per qualsevol d’ambdues parts.

Obligacions econòmiques: No hi ha cap contraprestació econòmica.

Informació econòmica

Responsable de finances

Jordi Oliveras i Casals. Elegit d’acord amb l’article 70 dels Estatuts en el Consell Nacional celebrat el 26 de novembre de 2016.

Comptes anuals

 

Informes del tribunal de cuentas

 

Informes de la sindicatura de comptes

 

Procediments de control intern i auditoria

Document de control intern

(Pendent d’aprovació)